Skip to main content

Κίνδυνος αφαίρεσης δύο βαθμών για την ΑΕΚ

Η ΕΟΚ με ενημέρωση της επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας ήταν απόντες αδικαιολογήτως οι αθλητές της ΑΕΚ, Δημήτρης Κατσίβελης, Λίνος Χρυσικόπουλος και Δημήτρης Μωραϊτης, κάτι που μπορεί να βάλει σε μπελάδες την Ένωση, αφού σύμφωνα με το Άρθρο 94 παρ.15 του Πειθαρχικού Δικαίου της Ομοσπονδίας, απειλείται με ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

 Σύμφωνα με το άρθρο του Πειθαρχικού Δικαίου της Ομοσπονδίας, όσοι παίκτες αρνούνται αδικαιολόγητα την συμμετοχή τους στην προετοιμασία και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, τότε η ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ομάδας τους είναι ίση με  τους αγώνες που θα συμμετάσχει η Εθνική στα πλαίσια των διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά το Άρθρο 94-Πειθαρχικό Δίκαιο: 

1. Επειδή η επιβολή ποινής σε αθλητή είναι πράξη που χαρακτηρίζεται σαν ακραία επιβάλλεται η πρότερη εξάντληση μέτρων σωστής διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης του χαρακτήρα των αθλητών, που επιλέγονται στα εθνικά συγκροτήματα, η προβολή αθλητικών προτύπων,  

η κατανόηση και αναγνώριση του κύρους και της σημασίας της ιδιότητας του διεθνή αθλητή, έτσι ώστε η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από αυτή να είναι ενσυνείδητη και εκούσια. 

2. Σε καλαθοσφαιριστή που δεν συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, αρνείται αδικαιολόγητα την συμμετοχή του στην προετοιμασία και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση συμμετοχής του στα εθνικά συγκροτήματα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή που αποκλεισθεί από αυτές λόγω της σκόπιμης πλημμελούς και της εν γένει αρνητικής συμπεριφοράς του επιβάλλεται αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ομάδας του.. Ο αριθμός των αγώνων αποκλεισμού του είναι ίσος με τους αγώνες που θα συμμετάσχει η Εθνική στα πλαίσια των διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

  • Εάν, για την λήξη του πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετέχει το σωματείο του Καλαθοσφαιριστή, υπολείπονται λιγότερες αγωνιστικές ημέρες από αυτές που του έχουν επιβληθεί τότε όσες υπολείπονται εκτίονται στους αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής του αθλητή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται αυτοδίκαια και  αυτεπάγγελτα, ποινή αποκλεισμού του τεσσάρων (4) αγωνιστικών  ημερών. 

4. Οι καλαθοσφαιριστές που προσκαλούνται στα Εθνικά Συγκροτήματα υποχρεούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα που καταρτίζονται από τους υπεύθυνους και που καθορίζουν τόσο την αγωνιστική όσο και την έξω αγωνιστική τους συμπεριφορά και που αφορούν τη συμμετοχή τους  

στις προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις και παραμονή στους  χώρους διαμονής των Εθνικών Συγκροτημάτων. 

  • Καλαθοσφαιριστές που δεν τηρούν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο και στις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
  • Σε περιπτώσεις υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της παρ.2 του άρθρου αυτού και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η ποινή της παρ.3 του άρθρου αυτού, μη αποκλειόμενης και της επιβολής της ποινής της  πρόσκαιρης αποβολής από τα Εθνικά Συγκροτήματα. 

5. Οι Καλαθοσφαιριστές που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των Εθνικών Συγκροτημάτων, πέρα από όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, οφείλουν: 

α. Να συνεργάζονται, να σέβονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπεύθυνων εφόρων και προπονητών. 

β. Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ιατρών και φυσιοθεραπευτών και λοιπών επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας, σε ότι αφορά την διατήρηση και βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης. γ. Να προπονούνται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με  τις οδηγίες των προπονητών τους. 

δ. Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις  μεμψιμοιρίες, τις αντεγκλήσεις και τα παράπονα, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων που συμμετέχουν. 

ε. Να επιδεικνύουν, κατά την διάρκεια των αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων, αγωνιστική διάθεση πάντα μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος χωρίς να εκθέτουν με αντιαθλητικές ενέργειες που επισύρουν μάλιστα την επιβολή τεχνικών ποινών και αποβολών το κύρος και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήματος, αλλά και της χώρας μας. 

6. Σε περιπτώσεις που οι Καλαθοσφαιριστές επικαλούνται ασθένεια ή τραυματισμό τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν, πάραυτα, τους  αρμόδιους εφόρους και προπονητές προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιατρική τους εξέταση και παρακολούθηση από την αρμόδια Υγειονομική 

Επιτροπή του άρθρου 28 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. • Η τελευταία χορηγεί βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του αθλητή, στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος, κατά τον οποίο αυτός  πρέπει να απέχει από προπονήσεις και αγώνες. 

  • Κατά την διάρκεια του αναφερομένου στην ιατρική βεβαίωση χρόνου αποχής από αθλητικές δραστηριότητες, ο Καλαθοσφαιριστής δεν δικαιούται αυτόματα να μετέχει όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

7. Καλαθοσφαιριστής _______ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική  Ομάδα, λόγω τραυματισμού η ασθενείας του, δεν έχει δικαίωμα να μετάσχει σε αγώνα του σωματείου στο οποίο ανήκει, πριν από την  παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, στον  οποίο δεν μετείχε, για την πιο πάνω αιτία. Η ημέρα του αγώνα της  Εθνικής δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του χρονικού αυτού  διαστήματος. 

  • Από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται οι καλαθοσφαιριστές, που δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους, λόγω τραυματισμού ή ασθενείας τους, σε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας. 
  • Συμμετοχή του αθλητή, αντίθετα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, 3 και 4 εδ. β και γ αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή ποινής

μηδενισμού του σωματείου σε όσους αγώνες έλαβε μέρος αυτεπάγγελτα από την διοργανώτρια. 

8. Καλαθοσφαιριστής που επικαλείται τραυματισμό ή ασθένεια, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων των Εθνικών Συγκροτημάτων, παραμένει στην αποστολή και ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες των ιατρών των Εθνικών Ομάδων. 

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τα όσα ορίζει η παράγραφος αυτή, ισχύουν οι ρυθμίσεις των παρ.2 και 3 του άρθ. αυτού. 9. Για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων καλαθοσφαιριστών, κατά την περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, στις  οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμάτευση και έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής της  Ε.Ο.Κ. 

10. Η Υγειονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας έχει τις αρμοδιότητες που, ενδεικτικά, αναφέρονται στο άρθρο 28 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., αλλά και όσες αρμοδιότητες της ανατίθενται με διατάξεις του Κανονισμού αυτού ή με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

11. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε περιπτώσεις παραπτωμάτων αθλητών Εθνικών Ομάδων, που αφορούν την εν γένει συμπεριφορά τους περί την τήρηση των παραπάνω και που κρίνει ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει την διακριτική ευχέρεια να επιβάλει σε αυτούς ποινή στέρησης της κατά προπόνηση καθιερωμένης εκάστοτε αποζημίωσης ίσης 10-30 προπονήσεων. 

12. Σε περιπτώσεις που επιβάλλονται περισσότερες από μία ποινές, αυτές εκτίονται αθροιστικά. 

13. Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώματα, που  δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του  παρόντος Κεφαλαίου των Κανονισμών, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει  δικαίωμα να αντιμετωπίσει τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα με  αναλογική εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος. 

  • Στις περιπτώσεις δε που κρίνει ότι τα παραπτώματα των Καλαθοσφαιριστών είναι ελαφράς μορφής, έχει το δικαίωμα και την ευχέρεια να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της σύστασης ή επίπληξης. 14. Ευθύνη σωματείων και προπονητών 

Ο δεσμός που υφίσταται μεταξύ σωματείων και των αθλητών τους και οι σχέσεις που απορρέουν από αυτόν, έχουν σαν αποτέλεσμα το σωματείο  να καθίσταται συνυπεύθυνο με τον αθλητή του, που έχει προσκληθεί σε 

εθνικό συγκρότημα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. • Συνυπευθυνότητα επίσης έχει και ο σωματειακός προπονητής του διεθνούς αθλητή. 

  • Η ευθύνη αυτή πηγάζει από την αναμφισβήτητη και αυτονόητη ηθική υποχρέωσή τους να συμβάλουν στην ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία των εθνικών μας συγκροτημάτων, που απαιτούν την συνδρομή τους και την μη δημιουργία προβλημάτων στη συμμετοχή των αθλητών τους στις  

εκδηλώσεις των Εθνικών μας Συγκροτημάτων στα οποία έχουν προσκληθεί.

15. Σωματείο που σε αντίθεση με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσή του αρνείται για οποιοδήποτε λόγο να επιτρέψει τη συμμετοχή αθλητή του σε υποχρεώσεις εθνικού συγκροτήματος στις  οποίες επίσημα έχει προσκληθεί από την Ομοσπονδία υπόκειται στην ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει. 

  • Επίσης το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να επιβάλει την ποινή της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης  επαγγέλματος σε προπονητές οι οποίοι εμποδίζουν ή αρνούνται τη  συμμετοχή των καλαθοσφαιριστών τους στις υποχρεώσεις των Εθνικών  Συγκροτημάτων. 

Ιδιαίτερα σε ανάλογες περιπτώσεις ο Αθλητικός νόμος προβλέπει ότι:  " Άρθρο 09- Συμμετοχή αθλητών στις εθνικές ομάδες.